Bedrijven kunnen ervoor kiezen om over te stappen naar een andere ICT-leverancier. Hier liggen vaak meerdere redenen aan ten grondslag. Support, storingen, strategisch advies, anti-cloud en trage werkplekken, zo maar vijf redenen waarom bedrijven voor een overstap kiezen. Immers, als bedrijf wil je natuurlijk dat alles wel perfect werkt op ICT-gebied.

1 – Goede support
Als klant wil je serieus genomen worden en tevreden gesteld worden door je ICT-leverancier. Een goede support is dan ook belangrijk en is iets waar je als MBK’er altijd van op aan moet kunnen. Ergernissen die bij een MKB’er kunnen ontstaan zijn het niet tijdig terugbellen of helemaal niet teruggebeld worden of afspraken die niet worden nagekomen. Mach-IT zal door zijn transparante werkwijze altijd de support leveren waarom je vraagt, zodat er nooit geen ergernissen zullen ontstaan.

2 – Storing in bedrijfsprocessen
Als bedrijf wil je dat je bedrijfsprocessen altijd door gaan en geen onderbrekingen kennen. Bij veel bedrijven is het echter het geval dat er met enige regelmaat wel ICT-storingen voorkomen. Storend, maar ook een probleem wat veelal voorkomen kan worden. ICT-storingen ontstaan vaak door de slechte inrichting van de infrastructuur. Werknemers die niet aan het werk kunnen, doordat ze niet kunnen inloggen op hun werkplek en daardoor niet met hun programma’s aan de gang kunnen. Dat kost niet alleen tijd, maar ook nog eens geld voor je bedrijf. Mach-IT zorgt ervoor dat het netwerk proactief beheert wordt en de kans op storingen verkleind worden. Een perfecte basis voor je ICT-structuur binnen je bedrijf.

3 – Strategische meerwaarde
Veel bedrijven worstelen ook met de vraag hoe de ICT een strategische meerwaarde voor hun bedrijf kan zijn. Mach-IT kan als sparringpartner hierin fungeren, dat kan meedenken over de waarde van het ICT-proces binnen je bedrijf. Strategisch advies kan namelijk van onschatbare waarde zijn, zeker met het oog op concurrerende bedrijven. Met een goed en waardevol strategisch advies kan je een voordeel opbouwen ten opzichte van de concurrentie. 

4 – Cloudwerkplek
De Cloud, niet alle ICT-leveranciers beschikken over de juiste kennis wat betreft de cloud. Er zijn genoeg ICT-leveranciers die er niets mee hebben. De ICT-leverancier kan dan geen objectief advies leveren, wat Mach-IT wel kan. Mach-IT heeft wel de kennis en paraatheid in huis om een goede cloud oplossing te bieden aan je bedrijf. Cloudwerkplekken beschikken vaak niet over de juiste snelheid en zijn bij tijd en wijle een irritatiefactor. Vaak ligt dit aan de opbouw van de cloudwerkplek, wat voorkomt uit het kostenaspect. De kwaliteit van de hardware en software is niet hoog genoeg, waardoor de snelheid te laag ligt. Ook investeren bedrijven in eigen datacenter, waardoor nieuwe technieken achterblijven.

Contact opnemen
Zo maar een aantal redenen waarom bedrijven overstappen van ICT-leverancier. Als bedrijf wil je natuurlijk dat het ICT-proces goed verloopt, dus een goede ICT-leverancier die je op alle vlakken ondersteuning kan bieden is belangrijk. Voor kwaliteit op het gebied van ICT ben je bij Mach-IT aan het juiste adres. Wil je meer weten of meer informatie, neem dan contact op via het contactformulier.