AIVD Aftapwet ofwel Sleepwet.

De nieuwe aftap wet. Wat gaat de AIVD doen?

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is de Nederlandse geheime dienst, die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid. Daarnaast houdt de AIVD zich vooral bezig met het verzamelen van informatie vanuit binnen- en buitenland en deelt het informatie met buitenlandse inlichtingendiensten om zo preventief bepaalde bedreigingen te voorkomen. Een van de manieren waarop men dit doet, is internettaps plaatsen op een pc of telefoon bij iemand die men als een verdachte in beeld heeft. Hierdoor kan men zien, welke websites deze persoon bezoekt en of hij gebruik maakt van WhatsApp.

 

De aftap wet ofwel Sleepwet.

In juli vorige jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe wet, die het mogelijk maakt, dat de AIVD, niet alleen op individueel niveau de telefoon- en internetgegevens van burgers kan volgen. Met deze wet kan de AIVD ook een complete glasvezelkabel aftappen. Door een dergelijke glasvezelkabel stroomt data van vele burgers. Op deze wijze tapt de AIVD bijvoorbeeld internet- en telefoongegevens van alle burgers in een bepaalde wijk of stad. Hierdoor krijgt men een gigantische hoeveelheid data binnen, waaruit men dan gaat filteren. Heb je dus een mailtje of een WhatsApp verzonden, waarin volgens de AIVD, bepaalde verdachte woorden of zinnen staan, dan kan men dit uit de berg data filteren en nader onderzoeken. Deze wijze van werken wijkt dus af van hoe de AIVD dit in het verleden deed. Men had eerst een verdachte die men dan ging tappen. Nu kan iemand verdachte worden naar aanleiding van een tap. Deze wijze van werken is ook de reden dat deze nieuwe aftap wet, de sleepwet genoemd wordt.

 

De werkwijze van AIVD onder de nieuwe aftap wet

De uitvoering van de sleepwet begint met de oprichting van een kenniscentrum. Het is niet zo dat de AIVD lukraak glasvezelkabels gaat afluisteren, dat zou ondoenlijk zijn. Het kenniscentrum heeft tot doel om de juiste taplocaties te lokaliseren. Er zal voornamelijk gezocht worden naar kabels die vanuit risicovolle landen komen, zoals Iran, Rusland of China. Naast het tappen van deze kabels, kan men ook hack-aanvallen van buitenlandse mogendheden bestrijden of voorkomen.

Wanneer de AIVD een bepaalde glasvezelkabel wil tappen, dan zal men een zogenaamde prisma tussen deze kabel plaatsen. Deze prisma kopieert alle data die daar doorheen komt. De hoeveelheid data is dusdanig groot, dat de AIVD dit nooit op hun servers kwijt kan. Dus voordat het op de servers komt, gaat er al gefilterd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de data van alle streams van onlinediensten, zoals Netflix en YouTube al direct weggegooid worden, tezamen met alle andere onbruikbare data. Het restant wordt dan opgeslagen op de servers van de AIVD.

 

Analyse van de gegevens

Daarna kan de AIVD beginnen met het analyseren van de gegevens. Dit doet men door op zoek te gaan naar bepaalde patronen, en kijken wie met wie communiceert. Een probleem is alleen dat de meeste communicatie tegenwoordig encryptie bevat en dus alleen door de gebruikers te lezen is. De nieuwe wet maakt het nu mogelijk dat de AIVD dan ook een bepaalde telefoon of pc mag hacken, zodat men het probleem van encryptie kan ontwijken en mee kan lezen. De AIVD mag zelfs zo ver gaan, door communicatiemiddelen van derden, bijvoorbeeld een familielid of vriend van een bepaalde verdachte, te hacken.